Khóa học CFD

Khóa học thực chiến tại CFD được thiết kế giúp cho thành viên trải nghiệm những dự án thực tế, bám sát yêu cầu nhà tuyển dụng, cũng như những kỹ năng cần thiết để ứng tuyển tại các công ty.

Offline & Online