Điều khoản và chính sách

THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN

CFD sẽ thu thập thông tin khi khách hàng điền thông tin đăng ký khóa học, đăng ký tư vấn, đăng ký nhận bản tin. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin học viên cung cấp để:

  • Liên hệ học viên để xác nhận khóa học muốn đăng ký;
  • Cung cấp thông tin về khóa học, lịch học đến học viên;
  • Gửi email giới thiệu khóa học mới, các chính sách ưu đãi và các thông tin cần thiết để chăm sóc học viên;
  • Liên lạc và giải quyết với học viên trong những trường hợp đặc biệt;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của học viên nào đó.
  • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng: Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi quý khách hoàn thành đăng ký tới khi không có nhu cầu sử dụng và yêu cầu xóa bỏ tài khoản.
Khách hàng có thể xóa hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Giảng viên, nhân viên, cộng tác viên của chúng tôi
  • Các đối tác của chúng tôi và cam kết chỉ sử dụng thông tin này vào mục đích có lợi cho học viên (tuyển dụng, việc làm, hội thảo,…) và không được sử dụng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.
  • Cookie là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kỳ.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền và tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khi sử dụng các dịch vụ của CFD , bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của CFD như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với CFD qua email contact@cfdtraining.com

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC VIÊN

Trong trường hợp server lưu trữ thông tin học viên bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân học viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho học viên được biết.

Chúng tôi mong muốn học viên khi đăng ký học các khóa học của chúng tôi cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, email, điện thoại, CMND,…., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của học viên, nếu thông tin cá nhân của học viên cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.