CFD team

Chúng ta không phải một lớp học, những thành viên CFD là một TEAM, cùng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau dưới sự hướng dẫn từ những người đồng sáng lập CFD.

Trần Nghĩa

Founder CFD & Creative Front-End Developer

http://nghiatran.info/

Nguyễn Huy

Co-founder & Fullstack Developer

Đặng Vương

Co-Founder CFD & Fullstack Developer

http://dangthuyenvuong.com