CFD team

Chúng ta không phải một lớp học, những thành viên CFD là một TEAM, cùng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau dưới sự hướng dẫn từ những người đồng sáng lập CFD.

Nguyễn Tuấn Triều

Front-End Developer

Lê Châu Hữu Thiện

Front-End Developer

Nguyễn Văn Thái An

Front-End Developer

Huỳnh Anh Kiệt

Front-End Developer

Trần Nghĩa

CEO & Founder CFD Circle

http://nghiatran.info/

Nguyễn Huy

Co-founder & Fullstack Developer

Đặng Vương

Co-Founder CFD & Fullstack Developer

http://dangthuyenvuong.com